Oprócz obietnicy łaski zbawienia, przystępującym przez dziewięć z rzędu pierwszych piątków miesiąca do Komunii Świętej wynagradzającej, Jezus złożył przyrzeczenia, które rozproszone w zapiskach świętej Małgorzaty Marii, zostały zebrane i do dziś istnieją w formie tzw. 12 obietnic:
* Dam im wszystkie łaski potrzebne w ich stanie.

Każdy pierwszy czwartek każdego miesiąca w roku jest okazją do wdzięczności Bogu za dar Najświętszego Sakramentu (Eucharystii), która jest ofiarą, pokarmem na drogę do wieczności i stałą obecnością wśród wierzących. W tym dniu katolicy modlą się też o powołania kapłańskie i zakonne.